facebook googleplus twitter linkedin
 

Tűzvédelem

Tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok:

 

Tűzvédelem feladatok vállalkozásoknak:

-  Tűzvédelem Szabályzat készítése 54/2014(XII.5.) BM rendelet

Tűzvédelmi oktatás, dolgozók tűzvédelmi oktatásának dokumentálása

Tűzvédelem szakvizsga nyilvántartás, valamint a tűzvédelmi szakvizsga szervezése

-  Elektromos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyve, abban megállapított hiányosságok bizonyított módon történő javítása

-  Villámvédelmi berendezés időszakos tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyve, amelynek minősítése (földelési ellenállás) megfelelő

-  Használt kémények időszakos felülvizsgálatáról szóló tanúsítvány

-  Kézi tűzoltó készülékek rendszeresítése, időszakos felülvizsgálatának elvégeztetése

-  Tűzívíz források felülvizsgálatának elvégeztetése (tűzcsapok, tűzi víztározó medencék)

-  Hő-és füstelvezetők felülvizsgálata

-  Tűzjelző berendezés felülvizsgálata

-  Kijáratjelző elektromos berendezések ellenőrzése

-  Tűz gátló nyílászárok ellenőrzése

 hatósági ellenőrzésre felkészítés és azon képviselet

-  A fenti pontok közül a végzendő ipari és szolgáltató tevékenységnek, valamint a használt épületeknek megfelelő pontokat kell csak teljesíteni.

 

Tűzvédelmi szakvizsga teljes körű szervezését és lebonyolítását vállaljuk Magyarország egész területén!

A 45/2011 (XII. 7.) BM rendelet 1. számú mellékletében felsorolt foglalkozási ágakban dolgozók tűzvédelmi szakvizsgát kötelesek tenni, valamint szakvizsgával kell rendelkeznie annak a közvetlen vezetőnek(munkáltatónak) is, aki a felsorolt tevékenységet végzők munkáját irányítja.

 

Tűzvédelem szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök:

 

-  Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.

-  Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.

-  Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.

-  Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

-  Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.

-  Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.

-  Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.

-  Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.

-  Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.

-  Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.

-  Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.

-  Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.

-  Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

-  Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.

-  Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

-  Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

 

Ha a tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágban dolgozik szakvizsga megléte nélkül, akkor tűzvédelmi bírságra számíthat, melynek az összege dolgozónként 100.000 Ft / fő!

 

A tűzvédelmi szakvizsga célja:


Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakhoz és munkakörökhöz kötött tűzvédelmi ismeretek részletes átadása.

munkavédelem