Munkabiztonság

Fontos!

A munkavédelmet az 1993 évi munkavédelmi Törvény szabályozza legmagasabb szinten. A Törvény csak a szervezett munkavégzésre terjed ki. A Törvény meghatározza a munkáltatók és a munkavállalók kötelezettségeit és a munkavállók jogait.

A munkáltatók főbb kötelezettségei elvégezni a munkavédelmi szaktevékenységhez kötött dokumentációkat, melyek a következők:

  • Munkahelyi kockázatértékelés
  • Veszélyes anyagokra vonatkozó kémiai kockázatelemzés
  • Munkavédelmi oktatás
  • Munkahelyi balesetek kivizsgálása
  • Gépek munkavédelmi üzembe helyezése
  • Egyéni védőeszköz juttatás rendjének a meghatározása
  • Orvosi vizsgálatok rendjének a meghatározása
  • Mentési terv készítése
  • Megelőző stratégia készítése