facebook googleplus twitter linkedin
 

Munkabiztonság

Fontos!


A munkavédelmet az 1993 évi munkavédelmi Törvény szabályozza legmagasabb szinten. A Törvény csak a szervezett munkavégzésre terjed ki. A Törvény meghatározza a munkáltatók és a munkavállalók kötelezettségeit és a munkaválók jogait.


A munkavédelem a szervezett kereteken belüli munkavégzésre vonatkozó egészségügyi és biztonsági követelmények összességét jelenti, ezt törvények, rendeletek, intézményi előírások és szervezeti intézkedések is alátámasztják A munkavédelem érdeke, hogy megvédje a szervezetten munkát végző munkavállalók egészségét, munkavégző képességét és humanizálja a unkakörülményeket.


A munkáltatók főbb kötelezettségei elvégezni a munkavédelmi szaktevékenységhez kötött dokumentációkat, melyek a következők:

  • Munkahelyi kockázatértékelés
  • Veszélyes anyagokra vonatkozó kémiai kockázatelemzés
  • Munkavédelmi oktatás
  • Munkahelyi balesetek kivizsgálása
  • Gépek munkavédelmi üzembe helyezése
  • Egyéni védőeszköz juttatás rendjének a meghatározása
  • Orvosi vizsgálatok rendjének a meghatározása
  • Mentési terv készítése
  • Megelőző stratégia készítésemunkavédelem