facebook googleplus twitter linkedin
 

Emelőgépek


A 47/1999 emelőgép Biztonsági szabályzat definiálja az emelőgépek fogalmát és csoportosítja azokat. Az emelőgépekre külön szabványok szabályozzák az ismétlődő vizsgálatokat.


A targoncák esetében az MSZ 9750:2012 szabvány alapján határozható meg a targoncák üzemi csoportszáma, amely az időszakos szerkezeti és fő vizsgálat ismétlődését jelenti. A targoncák időszakos vizsgálatának elvégzésére a 9721-4::2012 szabvány érvényes. A darukra az MSZ 9721-1:2009.


Az időszakos biztonsági felülvizsgálat alkalmával vizsgálni kell, hogy az emelőgép szerkezeti kialakítása, gépészeti és villamos berendezése, valamint biztonsági berendezései megfelelnek-e az érvényes biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek, az emelőgép eredeti funkciójának megfelelően üzemel-e, az emelőgép környezetének jellemzői azonosak-e a tervezéskor és gyártáskor figyelembe vettekkel.


A szerkezeti, valamint a fővizsgálatok módjára és gyakoriságára az emelőgépre, - fajtára/típusra - vonatkozó nemzeti szabványt vagy a gyártó utasításának rendelkezéseit kell figyelembe venni. Az emelőgép időszakos vizsgálatára csak szakember: az emelőgép szakértő, vagy az emelőgép ügyintéző jogosult.


A következő feladatokat tudom vállalni:

  • emelőgépek üzembe helyezés

  • csoportszám meghatározása
  • időszakos szerkezeti vizsgálat
  • időszakos fő vizsgálat
  • időszakos 5 éves biztonságtechnikai vizsgálat

  •  emelőgépek felülvizsgálata

munkavédelem